อบรมดับเพลิง และ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ค.ศ. 2022

28 มีนาคม 2023

บริษัทได้จัดทำกิจกรรมอบรมดับเพลิง และ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้พนักงานทุกท่านมีความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ และ เพื่อความปลอดภัยในทุกๆส่วน

back to news
latest news